คาถาปลดหนี้สวดด้วยความศรัทธาปาฏิหาริย์เกิด
ในสมัยปัจจุบันในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้
นับว่าโชคดีมาก เพราะเราๆท่านที่ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือน
หรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งบางท่านก็ต้องไปกู้หนี้
ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือ หรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้าน
ก็ยังต้องมีหนี้ที่ยังต้องคอยไปสะสาง

เนื่องเพราะเราทุกๆคน เคยมีหนี้ (หนี้กรรม) มาตั้งแต่อดีตทั้ง
โดยเจตนาและไม่เจตนา พอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุก
คนที่ต้องเสียเงินทอง เสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมา
เช่น มีผู้มาขอยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์
โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหาย บางคนขายของ
โดนสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงิน บางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
และเกือบทุกคนๆ ทำบุญทำทาน ถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิด
ที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติ เจ้ากรรมหนี้
จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขา
จึงเกิดเรื่องขึ้นว่า ทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้ว ยังมีเหตุการณ์
โกงหนี้สินเกิดขึ้นไม่เว้นเลย

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลดหนี้กรรมและได้อโหสิกรรมต่อ เจ้ากรรมนายเวร
ดังกล่าวเสียแต่บัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลแต่ตนเอง ครอบครัว
และสกุล วันนี้ผมจึงขอนำเสนอคาถาปลดหนี้ ให้กับทุกท่าน
ได้ลองนำไปสวดดูด้วยใจศรัทธาครับ

คาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ
(จากหนังสืออินตก เทพทำนาย และพระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์)
ตั้งนะโม 3 จบ
ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า (นาย…,นาง…) ได้ติดหนี้ท่าน
เท่าใด เวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนา
และไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์
จนกว่าจะหมด และขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุข
ความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

จากนั้นนั่งบริกรรมโดยถือเหรียญ 1 บาท ไว้ในมือ เสร็จแล้วเอา
เหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวัน จนครบ 4 เดือน
แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทาน ห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้
ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆ ในทุกๆวัน

คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์
(คาถาของหลวงปู่ทวด)
ตั้งนะโม 3 จบ
นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้
ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ
ให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยาบถสบายๆ จากนั้นให้ผู้สวด
นึกเห็นภาพของหลวงปู่ทวด ไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้ว
เพื่อเจริญสมาธิ ภาวนา แล้วกล่าว
“ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่
เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว”

คาถาพระสีวลีฉันข้าว
(จากหนังสือสวดมนต์บารมีมงคลพระศิวะ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ หอเทพบารมีพระศิวะ อ.สารภี)

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา
ปะสันตะ จิตตา ศรัทธา ปิยังมะมะ
สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพทิสา สะมาคะตา
กาละโภชนะ วิกาลโภชนา
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ
สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลา โภ นิรันตะรัง
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

สวด 3-5-7-9 จบ ถ้าได้ 108 จบ จะพลิกดวงชะตาจากยากจน
หรือตกต่ำ ให้กลายเป็นคนที่มั่งมี มั่งคั่ง ด้วยลาภ ยศ เงินทอง
ข้าวของ และโภคทรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนอง มีกิน มีใช้ ไม่รู้หมด
ไม่รู้สิ้น รวยไม่มีที่สิ้นสุด ท่องจนลูกศิษย์หมดหนี้ หมดสิ้น
ธุรกิจรุ่งเรือง ศิษย์บางคนยังเรียกว่า พระคาถาปลดหนี้ด้วยซ้ำ